Integriteitsbeleid

Logo
Logo
Logo

We zijn bij PAX samen verantwoordelijk voor het respecteren van onze waarden en het naleven van de daarop gebaseerde integriteit. Waar we ook werken. Wij zijn bij PAX ook samen verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor medewerkers en een veilige samenwerking met onze partnerorganisaties. Als directie dragen wij hiervoor een extra verantwoordelijkheid. We moeten alles doen om ongepast gedrag te voorkomen en om te leren van fouten.

Bescherming van slachtoffers

Ons huidige integriteitsbeleid is gericht op het voorkomen van ongepast gedrag en het recht doen aan slachtoffers ervan. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat als er inderdaad sprake is van ongepast gedrag, de bescherming van slachtoffers en hun privacy in onze ogen zwaarder moet wegen dan bescherming van de reputatie van de organisatie. 

Natuurlijk moeten daders een gepaste straf of sanctie krijgen, met inachtneming van het arbeidsrecht en andere wettelijke kaders. Organisaties moeten zich verantwoorden. Het vertrouwen van financiers moet worden hersteld. Maar de voornaamste opdracht is de bescherming van slachtoffers en het herstel van hun integriteit en vertrouwen.

Veiligheid en preventie

PAX beschikt over een integriteitsbeleid, een gedragscode die iedereen moet ondertekenen, een vertrouwenspersoon en een klokkenluidersregeling met bijhorende protocollen met als doel om incidenten te voorkomen en als ze er zijn, zo makkelijk en veilig mogelijk te melden. Meldingen zullen wij altijd grondig onderzoeken, transparant communiceren en bestraffen.

Er zijn de afgelopen jaren bij PAX geen klachten over ongepast seksueel gedrag door medewerkers ingediend. Daaruit kunnen we overigens niet meteen met zekerheid concluderen dat die zich ook niet hebben voorgedaan. Organisaties lopen altijd het risico van onderrapportage. De drempel voor het melden van opgepast gedrag moet daarom zo laag mogelijk zijn.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen