Tien jaar Zuid-Soedan, veel geweld maar ook hoop 

Logo
Logo
Logo
07 juli 2021 |

Zuid-Soedan, het jongste land op aarde, bestaat zaterdag 10 juli tien jaar. De onafhankelijkheid werd een decennium geleden groots gevierd, maar inmiddels is er veel geweld en zijn mensen op de vlucht. Een transparante overheid met een democratische grondwet die wordt nageleefd, daar ontbreekt het aan en dat is wat er moet komen. Toch is er hoop, nu vooral vrouwen opstaan om in deze patriarchale samenleving te strijden voor vrede.

Hoe staat Zuid-Soedan er voor na 10 jaar onafhankelijkheid? De situatie is iets beter dan tussen 2016-2018 toen er een enorme geweldopleving was. Maar ook nu is de situatie slecht met veel geweld door het hele land. Vrijheden worden ingeperkt, vredes- en mensenrechtenactivisten wordt het werk vaak onmogelijk gemaakt en er is droogte en hongersnood.

Wat gaat er mis? 

Zuid-Soedan is een jong land, geteisterd door geweld en geleid door mensen die vooral militair denken. Humanitaire hulp gaat altijd via de overheid, die daardoor een dikke vinger in de pap heeft. Dezelfde politici jutten jonge mensen op om te vechten. Het vredesakkoord van 2018 wordt traag ge├»mplementeerd, net als ook de uitkomsten van de nationale dialoog, waarin 20.000 mensen zijn geconsulteerd, niet worden opgepakt. 

Wat gaat er goed?

Niet alles gaat slecht, niet alles is verloren. Het maatschappelijk middenveld wil vooruit. Daarbij spelen vrouwen en kerken een grote rol. Kerken zorgen ervoor dat mensen met elkaar in gesprek gaan en ze adresseren de grondoorzaken van het conflict en de langetermijneffecten die het geweld heeft. Steeds meer vrouwen spreken zich uit voor meer zeggenschap. Wegen die naar vrede leiden: vrouwelijk leiderschap, sterke rol van kerken rond de dialoog met gewapende groepen en de jeugd de weg wijzen naar geweldloos verzet. En de overheid dient te veranderen. Zo moet het vredesakkoord eindelijk goed uitgevoerd worden. Ook moet er gepraat worden met de gewapende groepen die buiten dat akkoord vallen. En luister naar de stem van het volk die zelf goed weet hoe ze hun jonge land het liefst zien worden opgebouwd. 

Wat PAX doet

PAX ondersteunt, onder andere, organisaties en netwerken die op een geweldloze manier in actie komen om vrede te realiseren. Ook ontwikkelt PAX een genderstrategie om geweld tegen vrouwen tegen te gaan, de rol van vrouwen in vredesprocessen te versterken en ervoor te zorgen dat de belangen en stemmen van vrouwen meegenomen worden in juridische processen. PAX ondersteunt het door de kerk geleide Actieplan voor Vrede dat inzet op lobby, dialoog tussen rivaliserende groepen, traumaverwerking en verzoening. Lees meer over ons werk in Zuid-Soedan. En lees het advocacy-statement en het bericht van hoop van de Zuid-Soedanese Raad van Kerken.

 

 

 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen